عنوان(رويکردهاي مختلف در مفهوم سازي اخلاق با تاکيد بر کاربرد آنها در پرورش اخلاقي)

هم اکنون فایل با مشخصه ی .رويکردهاي مختلف در مفهوم سازي اخلاق با تاکيد بر کاربرد آنها در پرورش اخلاقي. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید./رويکردهاي مختلف در مفهوم سازي اخلاق با تاکيد بر کاربرد آنها در پرورش اخلاقي/رويکردهاي مختلف در مفهوم سازي اخلاق با تاکيد بر کاربرد آنها در پرورش اخلاقي|30011882|fsx39023688|

چکيده:در اين مقاله سه رويکرد اساسي در مفهوم سازي اخلاقي شامل «رويکرد توافق ذهني»،«رويکرد پيامدگرايي»و«رويکرد اخلاق مبتني بر مراقبت» از نظر کاربرد آنها در پرورش اخلاقي مورد بررسي قرار گرفته است.تقسيم بندي سه گانه فوق که توسط هاينز (1998) مطرح گرديده مي تواند به عنوان جمع بندي ديدگاه هاي مختلف در مفهوم سازي اخلاقي تلقي گردد که پيش تر تحت عناوين اخلاق «ذهني» در مقابل اخلاق «عيني» يا اخلاق «صفات» در مقابل اخلاق «اصول» مطرح شده بود. ديدگاه تقسيم بندي سه گانه هاينز داراي ويژگي خاصي است که در آن، اين سه ديدگاه عليرغم تفاوتهاي مفهومي در موضوع «پرورش اخلاقي» با يکديگر همپوشاني زيادي دارند. موضوعي که محور مقاله حاضر را تشکيل داده و طي آن استلزامات مربوط به پرورش اخلاقي اين ديدگاه مورد بررسي قرار گرفته و در پايان نتيجه گيري شده است که «اخلاق فضيلت مدار» با «اخلاق اصول» در پرورش اخلاقي تعارض ذاتي ندارد و اين اخلاق «پيامد مدار» است که به نوعي در مقابل اخلاق «اصول» و «قاعده مدار» قرار دارد.واژه هاي کليدي: رويکرد، مفهوم سازي، اخلاق، تربيت اخلاقيمقدمه :تربيت اخلاقي از ديرباز مورد توجه فيلسوفان ، معلمين و والدين قرار داشته است هدف پرورش اخلاقي بار آوردن شهرونداني است که علاوه بر برخورداري از هوش و ذکاوت ، افرادي با فضيلت و آراسته به خصائل نيکوي انساني باشند . اهميت اين موضوع تا آن پايه است که برخي از صاحبنظران تعليم و تربيت را اقدامي اخلاقي دانسته و هدف آن را فراهم آوردن شرايطي جهت بهزيستي و خوشبختي نسل هاي آينده مي دانند . (نلر ،1971).[1]برخي ديگر از صاحبنظران نيز اظهار نظر مي کنند که مربيان به صورت اجتباب ناپذير با امر تربيت و پرورش اخلاقي روبرو مي گردند ، بويژه اگر به طبيعت برنامه هاي آموزش اخلاقي توجه شود ، که عمدتاً به صورت ناگفته ، و « ناخواسته » و پنهان عمل مي نمايد (اسناري ، 1992 ). [2]مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت بررسی ساختمان های خورشیدی(انرژی های خورشیدی در ساختمان ها)🔗پاورپوینت بررسی سازه های غشایی🔗پاورپوینت بررسی فناوریهای نوین و كاربرد سازه های فضاكار در طراحی و اجرای فضاهای ورزشی🔗پاورپوینت درس ششم (آداب زندگی) ادبیات فارسی دوره متوسطه اول🔗پاورپوینت اعتیاد🔗app خرید شارژ بدون اینترنت صدسو🔗پاورپوینت بررسی سازه های فضا كار وكش بستی🔗دانلود پاورپوینت رویکرد چارچوب منطقی برنامه ریزی برای پروژه مبتنی بر هدف نهایی🔗پاورپوینت بررسی سقف طاق ضربی🔗پاورپوینت بررسی شبکه های فضایی قابل گسترش (تاشونده و جمع شونده)🔗پاورپوینت بررسی قرنیز و ازاره🔗پاورپوینت بررسی سازه های پلیمری🔗پاورپوینت بررسی ساخت و ساز اصولی🔗رساله فرهنگسرا همراه با 3 عدد نمونه مشابه فرهنگسرا🔗اقدام پژوهی چگونه می توان علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟🔗اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران🔗اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادردانش آموزانم پرورش دهم؟🔗اقدام پژوهی چگونه میتوانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب، خط نوشتاری زهرا را بهبود بخشم؟🔗اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم🔗اقدام پژوهی چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم🔗اقدام پژوهی چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموز رابرطرف کنم🔗اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم🔗چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟🔗اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟🔗اقدام پژوهی چگونه انزوا وگوشه گیری علی را برطرف کنم؟