عنوان(بررسی اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل)

هم اکنون فایل با مشخصه ی .بررسی اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید./تحقیق غني‌سازي ازدواج,پایان نامه تعهد زناشويي,پایان نامه تاب‌آوري,بررسی اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل,ابعاد تعهد زناشويي,تاب‌آوري در خانواده,پرسش‌ نامه تعهدزناشويي (DCI), مقياس تاب‌آوري کانر, ديويدسون/بررسی اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل|32009609|fsx39023688|
تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش مشاوره خانواده در 118 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

====================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
====================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
اين پژوهش به بررسي تاثير آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متاهل پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش زنان شهرستان نجف‌آباد بودند که از بين آنها 60 نفر بصورت نمونه در دسترس با گمارش تصادفي انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه تعهد زناشويي (DCI) و مقياس تاب‌آوري بود. پژوهش بصورت نيمه‌تجربي با پيش‌آزمون و پس‌آزمون و در دو گروه آزمايش و کنترل انجام پذيرفت. فرضيه پژوهش اين بود که: آموزش غني‌سازي ازدواج تعهد و تاب‌آوري زنان متاهل شهرستان نجف‌آباد را افزايش مي‌دهد. داده‌ها بصورت توصيفي و استنباطي و تحليل کواريانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحليل شد. نتايج نشان داد که آموزش غني‌سازي ازدواج تعهد و تاب‌آوري زنان متاهل نجف آباد را افزايش داده است (05/0p<).

مقدمه
ازدواج، رابطه‌اي دوجانبه، پيچيده، ظريف و پوياست که از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار است و براي دستيابي به نيازهاي عاطفي و امنيتي افراد بزرگسال همواره مورد تاييد بوده است. اگرچه در نخستين روزهاي ازدواج، زوجين به يکديگر احساس‌ تعهد دائمي مي‌نمايند. ليکن برخي از زوجين به تدريج دچار تعارض مي‌شوند (نوابي نژاد، 1380). تعهد زناشويي به معناي وفادار ماندن به خانواده و اعضاي آن در هنگام غم و شادي، وقايع خوشايند ناخوشايند زندگي است. تعهد بر مبناي احساس و عاطفه و هم برپاي قصد و نيت است. زوجيني که در مورد تعهد خود در قبال همسر و ديگران به بلوغ فکري لازم نرسيده و رفتاري دوسوگرايانه را تعقيب مي‌کنند، در ازدواج و در کار کردن با ديگران دچار مشکل خواهند شد و نتيجه آن، بي‌وفايي خواهد بود (مک کارتي ؛ 1999، به نقل ازشاه‌سياه، 1387). سطح پايين تعهد زناشويي منجر به عدم رضايت و طلاق مي‌گردد. يکي از نشانه‌هاي خانواده سالم، احساس تعهد در قبال ديگر اعضاي خانواده است. در خانواده‌هاي متعهد، اعضا نه تنها خود را وقف آسايش و بهزيستي خانواده مي‌کنند بلکه در رشد و تعالي هر يک از اعضاي آن مي‌کوشند (هريس ، 2006).
تاب‌آوري عبارت از توانايي سازگاري موفقيت‌آميز به رغم شرايط چالش‌انگيز و تهديد کننده است (گارمزي وماستن ؛ 1991، به نقل از محمدي، 1384). تا ب‌آوري به عوامل و فرايند‌هايي اطلاق مي‌شود که خط سير رشد را از رفتارهاي خطرزا به رفتارهاي مناسب و سالم مي‌رساند و به رغم وجود شرايط ناگوار به پيامدهاي سازگارانه منتهي مي‌گردد (محمدي، 1384).
افراد تاب‌آور داراي رفتارهاي خودشکنانه نيستند، از نظر عاطفي آرام هستند و توانايي تبديل شرايط استرس‌زا را دارند (لتزرينگ ، 2005). هسته مرکزي سازه تاب‌آوري در اين پيش فرض است فطرتي زيست شناختي براي رشد و کمال در هر انسان وجود دارد و به طور طبيعي و در شرايط معين مي‌تواند آشکار شود (ورنر ، 1997).
نابساماني در روابط زوجين با پيامدهاي طولاني مدت جسمي و رواني همراه است و نياز به کار اصولي در اين زمينه دارد يکي از پرکاربرد‌ترين برنامه‌ها در اين زمينه برنامه‌ي غني‌سازي ازدواج است. غني‌سازي ازدواج رويکردي آموزشي است که با هدف ارتقا ارتباط زوج‌ها، تلاش مي‌کند زوج‌ها را نسبت به خودشان و همسرشان آگاه سازد، همدلي و صميميت را تقويت نمايد، و مهارتهاي ارتباط کارآمد و حل مسئله آنها را گسترش دهد (اوليا، 1387).

فهرست مطالب به صورت زیر می باشد:
چکیده
فصل اول: کليات پژوهش
مقدمه 1
1-1- بيان مسئله 2
1-2- اهميت و ضرورت پژوهش 5
1-3 - اهداف پژوهش 6
1-4- فرضيه‌هاي پژوهش 6
1-5- تعريف نظري و عملياتي متغيرها 6
فصل دوم: پيشينه‌ي پژوهش
مقدمه 8
2-1- گفتار اول: تعهد زناشويي 8
2-1-1- ماهيت و مفهوم تعهد زناشويي 8
2-1-2- ابعاد تعهد زناشويي 11
2-1-2-1- تعهد شخصي 11
2-1-2-2- تعهد اخلاقي 12
2-1-2-3- تعهد ساختاري 13
2-1-3- تاثيرات نظري ساختار اجتماعي تعهد زناشويي 13
2-1-4- نظريه‌ها و مدل‌هاي مرتبط با تعهد زناشويي 15
2-1-4-1- نظريه‌ها و مدل‌هاي خاص در ارتباط باتعهد زناشويي 15
2-1-4-1-1- مدل سرمايه‌گذاري رسبالت 15
2-1-4-1-2- نظريه سه وجهي عشق استرنبرگ 16
2-1-5- نقش کاربردي تعهد زناشويي 18
2-2- گفتار دوم: تاب‌آوري 20
2-2-1- تعريف تاب‌آوري 20
2-2-2- الگوهاي تاب‌آوري 24
2-2-2-1- الگوي بلاک و بلاک 24
2-2-2-2- الگوي مک کابين و همکاران 25
2-2-2-2-1- ارزيابي انطباقي 26
2-2-2-2-2- تجارب جبراني 26
2-2-2-2-3- حمايت اجتماعي 27
2-2-3- سرسختي روان شناختي 27
2-2-4- تاب‌آوري در خانواده 29
2-2-4-1- تعريف تاب‌آوري خانوادگي 29
2-2-4-2- عوامل تشکيل دهنده تاب‌آوري خانواده 30
2-2-4-3- مراحل تاب‌آوري خانواده 30
2-3- گفتار سوم: غني‌سازي ازدواج 33
2-3-1- رويکردها و برنامه‌هاي پيشگيري 33
2-3-2- برنامه ارتقاء ارتباط 35
2-3-2-1- تاريخچه غني‌سازي روابط 35
2-3-2-2- پايه‌هاي نظري 36
2-3-2-3- شيوه‌هاي مداخله 37
2-3-2-4- استراتژيهاي مداخله و فرمتهاي زماني براي برنامه‌هاي RE 42
2-3-2-5- روشهاي درمان RE 42
2-3-2-6- روشهاي مداخله 43
2-3-2-7- پاسخ‌هاي خاص رهبر يا درمانگر 44
2-3-2-7-1- تبديل شدن 44
2-3-2-7-2- رفع مشکل 44
2-3-2-7-3- شستشو دادن 45
2-3-2-8- انتخاب برنامهRE 45
2-3-2-9- اهداف برنامهRE 46
2-3-3- برنامه آماده‌سازي - غني‌سازي اولسون 47
2-3-3-1- تاريخچه برنامه آماده‌سازي اولسون 47
2-3-3-2- ريشه‌هاي نظري برنامه آماده سازي- غني‌سازي السون 47
2-3-3-3- اهداف برنامه آماده‌سازي-غني‌سازي اولسون 48
2-4- پيشينه‌ي پژوهشي 49
2-4-1- تحقيقات انجام شده پيرامون اثربخشي غني‌سازي بر تعهد زناشويي در خارج از کشور 49
2-4-2- نتايج حاصل از پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ غني‌سازي زوجين در خارج از كشور 50
2-4-3- پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ي غني‌سازي ازدواج در داخل کشور 51
2-4-4- پژوهش‌‌هاي انجام شده در درزمينه‌ي تعهد زناشويي خارج از کشور 52
2-4-5- نتايج حاصل از پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ي تعهد زناشويي در داخل كشور 53
2-4-6- نتايج حاصل از پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه تاب‌آوري در خارج كشور
2-4-7- نتايج پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ي تاب‌آوري و سرسختي روانشناختي در داخل كشور 56
خلاصه و جمع‌بندي 58
فصل سوم: روش‌پژوهش
مقدمه 59
3-1- روش پژوهش 59
3-2- جامعه آماري 60
3-3- نمونه و روش نمونه‌گيري 60
3-4- ابزار تحقيق 61
3-4-1- پرسش‌ نامه تعهدزناشويي (DCI) 61
3-4-2- مقياس تاب‌آوري کانر- ديويدسون 61
3-5- روش اجراي پژوهش 62
3-6- خلاصه محتواي جلسات آموزشي 62
3-7- روش آماري 63
فصل چهارم: نتايج پژوهش
مقدمه 64
4-1- يافته‌هاي توصيفي 64
4-1-1- بررسي استنباطي داده‌ها 68
4-1-2- پيش‌فرض نرمال بودن توزيع نمرات 70
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1- خلاصه طرح پژوهش 77
5-2- بحث در يافته‌هاي پژوهش 77
5-3- نتيجه‌گيري‌کلي 81
5-4- اعتبار پژوهش 82
5-5- محدوديت هاي پژوهش 82
5-6- پيشنهادات پژوهشي 82
5-7- پيشنهادات كاربردي 83
پيوست 1 84
پيوست 2 94
پيوست 3 100
پيوست 4 101
منابع و مآخذ 103


مطالب دیگر:
📜تحقیق بررسی وسعت به کارگیری برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی در پروژه های عمرانی📜تحقیق برنامه ريزي و مديريت استراتژيك📜تحقیق برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمندیابی و انتخاب📜تحقیق برنامه ریزی نیروی انسانی📜تحقیق نحوه تهیه برنامه POA (مداخله ای)📜تحقیق برنامه ريزي كلان- شهرهاي جديد و شهرك هاي استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي📜پاورپوینت الگوریتم پرندگان📜تحقیق طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري براي ارزيابي عملكرد كاركنان در بانك توسعه صادرات📜تحقیق مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم های اطلاعاتی📜تحقیق آمار سن 50 نفر از افراد📜تحقیق آمار برآورد جمعيت📜پروژه آمار بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان در مقطع تحصيلي متوسطه📜پروژه آمار بررسي جمعيت روستاي بلغان📜تحقیق آمار بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمار طلاق در ايران📜تحقیق آمار بررسي نمرات يك دانش آموز📜پروژه آمار نمرات فیزیک سه کلاس📜بسته ویژه نمونه سؤالات آزمون استخدامی📜طرح توجيهي توليد دستمال كاغذي📜تحقیق طراحی موتورهای القایی تک فاز📜فایل word شرایط عمومی پیمان📜جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل تأخیرات پروژه📜پاورپوینت آشنایی کامل با بورس اوراق بهادار📜پاورپوینت پیش بینی در اقتصاد📜تحقیق ارمغان های ایران به جهان معماری📜تحقیق اقلیم شناسی ماسوله