عنوان(تحقیق واكسن و ايمن سازي)

هم اکنون فایل با مشخصه ی .تحقیق واكسن و ايمن سازي. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید./بخش يك واكسيناسيون,تحقیق پیرامون واکسن,دانلود تحقیق واکسیناسیون,اصول واکسناسیون,انواع واکسن,کار تحقیقی واکسن سازی,برنامه گسترش ايمن سازي ,ايمني زايي واكسنها,عوارض ناخواسته ايمن سازي,پيش گيري بیماری,واكسن و ايمن سازي,تحقیق ايمن سازي,تحقیق/تحقیق واكسن و ايمن سازي|39009415|fsx39023688|

بخشی از متن:
هر گونه اقدامي كه به منظور جلوگيري از بروز عفونت و يا تخفيف شكل طبيعي بيماري در فردي با تجويز آنتي بادي يا آنتي ژن بعمل آيد ايمن سازي گفته مي شود. با تزريق عضلاني يا وريدي آنتي بادي ايمني غير فعال يا انتقالي ايجاد مي گردد . دوام اين نوع ايمني كوتاه است و بستگي به نيمه عمرآنتي بادي در بدن فرد دريافت كننده دارد و اين مدت در حدود 3 تا 4 هفته مي باشد. در صورت تجويز آنتي ژن كه شامل ميكرو ارگانيسم ضعيف شده ، كشته شده و يا اجزاء آن مي شود دستگاه ايمني فرد دريافت كننده تحريك و به طور فعال آنتي بادي توليد مي كند . ايمني بدست آمده در اين حالت را ايمني فعال گويند . دوام اين نوع ايمني، طولاني تر از نوع غير فعال است .
واكسيناسيون اقدام بسيار مهم و با ارزشي است كه به وسيله آن با هزينه كم مي توان از ابتلاء به بيماريهاي عفوني جلوگيري كرد . با اجراي برنامه واكسيناسيون همگاني در جهان ، شيوع بسياري از بيماريهاي خطرناك در بين شيرخواران ، كودكان و بالغين كاهش بارزي پيدا كرده است به طوري كه اكنون شيوع بيماريهاي خطيري چون ديفتري ، كزاز ، سياه سرفه ، سرخك و فلج كودكان با واكسيناسيون همگاني با موفقيت كنترل و در بسياري از كشورها عملاً به حداقل ميزان خود رسيده است ، يا ببيماري آبله كه با واكسيناسيون همگاني و پيگيري جهاني ريشه كن شده است. براي بيش از 20 بيماري انسان ، اكنون واكسن تهيه شده است كه تعدادي از آنها بطور همگاني و بقيه در شرايط خاصي ، مورد استفاده قرار مي گيرند .
تصميم براي تهيه و استفاده از واكسن، جهت يك بيماري بر اساس نتيجه موازنه دو موضوع، يكي ميزان احتياج به واكسن و ديگري خطرات و عوارض ناشي از آن گرفته مي شود .


فهرست مطالب:
فصل اول
بيماريهاي داراي واكسن
كليات واكسيناسيون
ايمن سازي فعال يا واكسيناسيون
رابطه بين نوع واكسن با ايمني حاصل
تاريخچه واكسيناسيون
واكسن چيست و چگونه توليد مي شود ؟
واكسن چيست ؟
طرز ساختن واكسن چگونه است ؟
الف ) واكسنهاي باكتريايي
ب ) واكسنهاي ويروسي
1) آّبله
پيش گيري و كنترل
2) آنفولانزا
پيش گيري و كنترل
واكسنهاي ويروسي آنفولانزا به دو صورت وجود دارد
3) اوريون
پيش گيري و كنترل
4)- مبارزه با بروسلوز در گاو
روش مبارزه با بروسلوز در گاوداريهاي صنعتي و نيمه صنعتي بر اساس:
1-الف : واكسيناسيون
تذكرات مهم
5- تيفوئيد
6- جذام
پيش گيري و كنترل
7- ديفتري
پيش گيري و كنترل
8 - سرخجه
9- سرخك
پيش گيري و كنترل
10- سل
11- سياه سرفه
پيش گيري و كنترل
12- فلج اطفال
پيش گيري و كنترل
13- كزاز
پيش گيري و كنترل
14- واكسن مالاريا
15- مننژيت مننگوككي
پيش گيري و كنترل
16- وبا (كلرا)
پيش گيري و كنترل
17- هاري
پيش گيري و كنترل
18- هپاتيت
پيش گيري و كنترل

فصل دوم
برنامه گسترش ايمن سازي
ايمن سازي
تاريخچه واكسيناسيون
ذخيره سازي واكسن و زنجيره سرما
الف : ساختمان زنجيره سرما :
زنجيره سرما در بر گيرنده دو بعد تكميلي است
1- يخچال
2- جعبه هاي ايزوترميك
ب : سازماندهي زنجيره سرما
1- انتخاب يك استراتژي براي تحويل واكسنها به سرويسهاي بهداشتي
2- انتخاب محلي براي ذخيره سازي و انبار
3- انتخاب روش توزيع واكسنها
4- محاسبه ظرفيت انبارها
5- انتخاب وسائل
ج – حساسيت به حرارت واكسنها
تعاريف گروههاي سني
سرنگ BD Solo shot IX
سرنگ BD Solo shot IX
Becton Drive Mc 204
سرنگ خود ايستا
طرز مصرف
نكات مهم و كاربردي واكسنها

فصل سوم
ايمني زايي واكسنها
پاسخ ايمني به واكسنها
بيولوژي پاسخ ايمني
عواملي كه در بروز پاسخ ايمني در مقابل واكسنها موثرند
نحوه و محل تزريق
ويژگي هاي يك واكسن
تاثير واكسيناسيون BCG
ايمني زايي سياه سرفه
ايمني زايي واكسن TT
ايمني زايي واكسن وبا
ايمني زايي حصبه
ايمني زايي واكسن مننژيت
ايمني زايي واكسنهاي پوليو
ايمني زايي واكسن هاري
ايمن زايي واكسن HBV
ايمني زايي واكسن آنفولانزا

فصل چهارم
عوارض ناخواسته ايمن سازي
طبقه بندي پيامدهاي نامطلوب پس از ايمن سازي (AEFIs)
واكنش ، فاصله و ميزان بروز واكنشها
عوارض حاصل از خطاي برنامه
آبسه استريل
آبسه باكتريال
براي جلوگيري از خطاهاي برنامه
عوارض همزمان
واكنش تزريق
ب – پيامدهاي نامطلوب دستگاه عصبي مركزي
فلج حاد
الف : پوليوميليت فلجي ناشي از واكسن
ب : سندرم گيلن باره (GBS)
آنسفالوپاتي
آنسفاليت
مننژيت
تشنج
واكنش هاي آلرژيك يا حساسيتي
واكنش هاي آنافيلاكتيك (افزايش حساسيت )
شوك آنافيلاكسي
التهاب و درد مفاصل
BCGitis منتشر
تب
سقوط فشار خون و كاهش عكس العمل بدن(شوك كولاپس )
استئيت و استئوميليت
جيغ كشيدن ممتد
سندرم شوك توكسيك
عفونت خون (sepsis)
6- نحوه گزارش دهي AEFI
7- عوارض احتمالي پس از واكسيناسيون تعدادي از واكسنها
عوارض احتمالي واكسن
واكسن سرخك (Measles Virus Vaccine Iive )
واكسن فلج اطفال (Polio Vaccine)
واكسن ثلاث (DTP)
واكسن هپاتيت B
واكسن سرخك – سرخجه (Measles and Rubella virus vaccine)
اولين سال زندگي
سن 2- ماهگي
تكامل جسمي
تكامل شناختي
تكامل احساسي
سن 6-2 ماهگي
تكامل جسمي
تكامل احساسي و ارتباطات
الزام براي والدين و متخصصين كودك
سن 12-6 ماهگي
تكامل جسمي
تكامل شناختي
تكامل احساسي
ارتباطات
الزام براي والدين و متخصصين اطفال
سال دوم زندگي
در سن 18-12 ماهگي
تكامل جسمي
تكامل شناختي
تكامل عاطفي
تكامل زباني
سن 24-18 ماهگي
تكامل جسمي
تكامل شناختي
تكامل عاطفي
تكامل زباني
الزام براي والدين و متخصصين اطفال
رفتار كودك در اولين سال زندگي
دورة نوزادي (چهار هفته اول عمر )
در چهار هفتگي
در هشت ماهگي
در دوازده هفتگي
در شانزده هفتگي
بيست و هشت هفتگي
در چهل هفتگي
پنجاه و دو هفتگي (يك سالگي )
پاترن رفتار كودك از 1 تا 5 سالگي
رفتار كودك از 1 تا 5 سالگي
پانزده ماهگي
هيجده ماهگي
بيست و چهار ماهگي
سي ماهگي
سي و شش ماهگي
چهل و هشت ماهگي
شست ماهگي
ارزيابي تكامل و تغييرات بيولوژيك
ارزيابي در نوزاد
ارزيابي در شيرخوار
رشد و نمو در كودكان
رشد ((growt))
نمو ((development))
الگوي رشد طبيعي
مراحل رشد و نمو
رشد طبيعي كودك
نكات مهم
مهمترين علل در آمدن دندان عبارتند از
هيپوپيتوئيتاريسم – هيپوتيروئيدي – راشي تيسم
جدول 1-1. برآورد تقريبي رشد طبيعي
جدول 1-2. محاسبه وزن در سنين مختلف
مراحل تكامل
هفته اول ماه هفتم
هفته دوم ماه هفتم
طرز تهيه حريره بادام
دو هفته آخر ماه هفتم
طرز تهيه سوپ
دو هفته اول ماه هشتم
دو هفته دوم ماه هشتم
طرز تهيه پوره سيب زميني
طرز تهيه پوره هويج
دو هفته اول ماه نهم
دو هفته دوم ماه نهم
دو هفته اول ماه دهم
دو هفته دوم ماه دهم
ماه يازدهم و ماه دوازدهماین فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:170


مطالب دیگر:
📎پاورپوینت روند شاخص های کلان اقتصادی و چشم انداز اقتصاد ایران📎پاورپوینت مرغ تخم گذار📎تحقیق ماهواره و فرکانس های مخابراتی📎تحقیق آشنايي و اهميت مخابرات📎تحقیق مدارات الکتریکی📎تحقیق ميكروكنترلر📎تحقیق برق مجتمع مسکونی شهدای سوم خرداد ناجا📎تحقیق شرح دستگاه آنالایزر📎تحقیق طرح تاسيسات الكتريكي شركت پارس كمپرسور📎تحقیق ماشين مخصوص موتورهای تک فاز📎تحقیق طراحي و ساخت يک کنترل دماي ديجيتالي تابلوهای برق📎تحقیق پروژه مالی رشته حسابداری📎تحقیق پروژه مالي حسابداري در بانك📎تحقیق پروژه مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه📎تحقیق برنامه رسیدگی به حساب ها📎تحقیق بررسي و نقش بندرلنگه در توسعه اقتصادي📎تحقیق بررسي مقايسه اي نسبت قيمت به درآمد شركت هاي بورسي ليزينگ و بانك📎تحقیق پول شویی و اثرات اقتصادی آن📎تحقیق بررسي تأثير يارانه‌ هاي دولت بر قيمت كالاهاي وارداتي، پروژه درس روش تحقیق📎تحقیق بررسی امور مالی شرکت ها و بانک ها📎تحقیق بازار ارز📎تحقیق آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاري📎تحقیق اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه📎تحقیق اقتصاد کلان و بررسی گردشگری آن📎تحقیق اقتصاد ايران از نگاه شاخص هاي كلان